Sinunnäköisesi tanssiharrastus

DanceDaily tarjoaa maksuttomia tanssitunteja Tampereella, Vesilahdella ja Sastamalassa yhteistyössä kaupunkien kanssa. Tunneillemme on helppo tulla mukaan ja aloittaa uusi harrastus matalalla kynnyksellä sekä laadukkaassa ohjauksessa.

Kevätkauden ilmoittautuminen alkaa tammikuussa!


DanceDaily

Pähkinänkuoressa


Yhteisö

DanceDaily muodostaa yhteisön, johon jokainen lapsi ja nuori on tervetullut omana itsenään. Monikulttuurisuus ja yhdenvertaisuus ovat meille tärkeitä arvoja ja haluamme olla vahvistamassa pystyvyyden, kuuluvuuden ja osallisuuden tunteita.

Ystävät

Tunneilla tehdään paljon yhdessä ja hyvinvoinnin sosiaalinen puoli huomioidaan laajalti. Meillä kohtaat uusia ja vanhoja ystäviä ja pääset mukaan yhteisöön, jossa toimitaan ystävällisesti ja kannustavasti. Tuntimme ovat kiusaamisvapaata aluetta.

Hyvinvointi

Koulumme yhtenä lähtökohtana ovat tanssin mahdollisuudet lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta. Hyvinvointi on laaja kokonaisuus fyysisiä, sosiaalisia ja henkisiä ulottuvuuksia, joiden vaalimiseen toivomme oppilaidemme kasvavan.

Kuinka pääset mukaan

Maksuttomille tanssitunneille Tampereella


Valitse
tuntisi

Tule
mukaan

Tutustu tanssijan
omaan sivuun.

Nauti, opi,
pidä hauskaa

Rating: 5 out of 5.

Erityiskiitos ohjaajille

”My daughter has enjoyed the ballet classes. Special thanks to all the instructors”

Tanssijan huoltaja

Rating: 5 out of 5.

Suosittu iltapäiväharrastus

”DanceDailyn tunnit täyttyvät nopeasti ilmoittautumisen auettua. Näille tunneille todella on kysyntää!”

Tampereen kaupunki

Rating: 5 out of 5.

Kiitollisuus sosiaalisista mahdollisuuksista

”We are very grateful for studying at the ballet studio. Because in Ukraine my daughter also took ballet classes and took part in school performances. Ballet is the best for her active life”

Tanssijan huoltaja


Venla Manninen

DanceDailyn perustaja, Venla Manninen, on koulutukseltaan tanssinopettaja (Savonia-AMK, 2019). Hänen päälajinsa ovat lastentanssi ja baletti. Venlalle tärkeää on nähdä lasten liikkuvan, oppivan ja innostuvan tanssitunneilla. Parasta on, kun lapset tulevat tunneille joka viikko, saavat uusia ystäviä ja pitävät tanssitunteja tärkeinä.

Venla aloitti DanceDailyn tanssinohjaukset Tampereella Kaupin vastaanottokeskuksella vuonna 2018, mistä hän teki päättötyönsä Savonia-AMK:lle 2019. Venla on kiinnostunut tanssin mahdollisuuksista lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta. Myös ryhmädynamiikka ja kunkin lapsen kasvu osana ryhmää ovat mielenkiinnon kohteena DanceDailyn tanssinohjaustyössä.

Päivitetään neljännesvuosittain

Ajankohtaista